Cloud

VASPITAČI

Img

Output 1

VODIČ ZA VASPITAČE

The VODIČ ZA VASPITAČE nudi potrebne materijale i alate za profesionalce kako bi mogli sami da sprečavaju seksualno zlostavljanje dece u predškolskim grupama.

Istovremeno, VODIČ ZA VASPITAČE uključuje informaciju o drugim proizvodima stvorenim u sklopu projekta i kako se mogu koristiti.

U dokumentu ćete pronaći:

  • Informaciju o zdravom razvoju dece uzrasta 4-5 godina

  • Alate za teme o čemu i kako razgovarati sa malom decom na temu seksualnosti

  • Savete kako sprečiti seksualno zlostavljanje dece

  • • Alate za procenu kako bi vaspitači mogli da vide da li deca razumeju temu

Download

Output 3

KURS ZA VASPITAČE

Cilj KURSA ZA VASPITAČE je sprečavanje seksualnog zlostavljanja i rano prepoznavanje traumatskih događaja kod dece.

Kurs preko interneta može da završi bilo koja zainteresovana osoba, u bilo koje vreme bez ikakvih troškova. Sačinjavaju ga odeljci koji se bave različitim temama vezanim za seksualnost kao što su osećanja, telo, komunikacija, sprečavanje i podrška deci iz različitih kulturnih sredina.

Link

Output 2

PRIČE

Knjige su sjajan alat za učenje male dece. Čitanje stimuliše dečiju maštu i kreativnost tako što ih čini zainteresovanijima za stvari oko njih.

Ove dve priče namenjene četvorogodišnjacima i petogodišnjacima su razvijene za spečavanje seksualnog zlostavljanja. Uključuju sadržaj vezan za seksualno obrazovanje iz perspektive promocije zdravlja.

Glavni karakteri u ove dve priče su Leo i Sara i zajedno sa njima moći ćemo da otkrijemo različite načine pokazivanja ljubavi, da upoznamo nova osećanja i da postavimo granice na one aktivnosti koje čine da se ne osećamo prijatno.

Na kraju knjiga naći ćete didaktički vodič koji daje ideje za roditelje i vaspitače kako da se nose sa pitanjima koja se pojavljuju tokom čitanja priče.

Tale 1 Tale 2

Output 5

VIZUELNI MATERIJAL

Vizuelni materijal dolazi kao odgovor na sadašnji scenario neznanja i pogrešnog uverenja po pitanju seksualnog zlostavljanja dece, delovanja u vezi njega i seksualnog obrazovanja u ranom uzrastu. Uzimajući u obzir otpor koji još postoji oko ovoga, u projektu je napravljen materijal sa ciljem prevazilaženja početne neodlučnosti za primenu preventivnog programa kao i za pojačavanje ključnih poruka i pravljenja ih vidljivim.

Alati iz seta za podizanje svesti mogu da se koriste pre, ili u kombinaciji sa korišćenjem ostalog materijala za pojačavanje ključnih poruka.

NAZOVI IH PRAVIM IMENOM NE DOPUSTITE NIKOME AKO NE ZELIM Hug AKO NE ZELIM Kiss DELOVI TELA (Leo) DELOVI TELA (Sara) UZRAST I SKSUALNO