Cloud

OPETTAJAT

Img

Output 1

OPETTAJAN OPAS

OPETTAJAN OPAS tarjoaa tarvittavat neuvot ja työkalut ammattilaisille, jotta he voivat itsenäisesti ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esikoululuokissa.

Samalla OPETTAJAN OPAS sisältää tietoa muista projektin tuotteista ja niiden käytöstä.

Tiedostosta löydät:

  • Tietoa 4-5-vuotiaiden lasten terveestä kehityksestä

  • Neuvoja, mitä ja miten puhua seksuaalisuudesta varhaisessa iässä

  • Vinkkejä ja temppuja lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi

  • Arviointityökaluja, joiden avulla opettajat voivat arvioida lasten ymmärrystä kustakin aiheesta

Ladata

Output 3

KURSSI OPETTAJILLE

OPETTAJIEN KURSSI on suunnattu lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseen ja traumaattisten tapahtumien varhaiseen tunnistamiseen.

Ilmaisen verkkokurssin voi suorittaa kuka tahansa aiheesta kiinnostunut itselleen sopivana ajankohtana. Se koostuu kappaleista, jotka käsittelevät erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä aiheita, kuten tunteita, kehoa, kommunikaatiota, ennaltaehkäisyä sekä tukea eri kulttuureista tuleville lapsille.

Link

Output 2

TARINAT

Kirjat ovat loistava väline pienten lasten opettamiseen. Lukeminen ruokkii lasten mielikuvitusta ja luovuutta saaden heidät samalla kiinnostumaan heitä ympäröivistä asioista.

Nämä kaksi 4-5-vuotiaille suunnattua tarinaa on kehitetty lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn. Ne sisältävät aiheita seksuaalikasvatuksesta terveyden edistämisen näkökulmasta.

Tarinoiden päähenkilöinä seikkailevat Leo ja Sara. Yhdessä heidän kanssaan tutustutaan erilaisiin tapoihin rakastaa, uusiin tunteisiin sekä keinoihin asettaa rajoja niille teoille, jotka tekevät olon epämukavaksi.

Kirjojen lopusta löytyy didaktinen opas, joka antaa vanhemmille ja opettajille ideoita tarinoiden lukemisen aikana esiin nousevien ongelmien ratkaisemiseen.

Tarinat 1 Tarinat 2

Output 5

JULISTEET

Visuaaliset materiaalit on luotu vastaamaan aiheeseen liittyvään tietämättömyyteen ja korjaamaan vääriä käsityksiä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, sen torjumista sekä varhaisen iän seksuaalikasvatusta koskien. Huomioiden aiheen ympärillä edelleen vallitseva vastustus, nämä materiaalit on suunniteltu tämän projektin yhteydessä. Tavoitteena on ollut päästä yli ennaltaehkäisyohjelman toteuttamiseen kohdistuneesta vastahakoisuudesta sekä vahvistaa ja tehdä näkyväksi projektin keskeisiä viestejä.

CALL IT BY ITS NAME ALA ANNA KENENKAAN ANNA MINUN SANSA EI! Hug ANNA MINUN SANSA EI! Kiss KEHONOSAT (LEO) KEHONOSAT (SARA) IKA JA SUKUKUKUPUULUT