Cloud

Kako sprovesti program prevencije?

Predlažemo da se program sprovede u periodu između jednog i tri meseca. Preporučujemo da pratite ove korake, ali slobodno prilagodite program svom kontekstu.

Obrazujte se

Pročitajte VODIČ ZA NASTAVNIKE
Ići na NASTAVNIČKI KURS

Uključite školu i angažujte porodice

Kontaktirajte porodice i podelite KOMPLET PORODICA
Korišćenje programa VISUALS za promociju programa

Sprovođenje programa u učionici

Pratite VODIČ ZA NASTAVNIKE
Pročitajte PRIČE

Nastavi da sprečavaš CSA

Ponovo sprovesti aktivnosti sa decom tokom celog kursa