Cloud

Children's rights, UP!

Children's rights, UP! Preventing child sexual abuse through the promotion of key competences and healthy behaviours in young children from all cultures (CRUP) je program za 4 i 5 godina, njihove nastavnike i porodice. Glavna misija je da se spreči seksualno zlostavljanje dece u veoma mladom uzrastu.

Ovaj program je osmišljen uzimajući u obzir različite kulturne, verske i društvene osetljivosti u Evropi.

Kako?

Kroz razvijanje sledećih materijala koji mogu da se skinu sa sajta u korist bilo koga zainteresovanog za primenu ovog projekta.

 1. VODIČ ZA VASPITAČE

  Vodič za vaspitače

 2. PRIČE

  Dve priče za malu decu, vaspitače i porodice

 3. KURS ZA VASPITAČE

  Obuka preko interneta za vaspitače

 4. KOMPLET ZA PORODICE

  Materijali za porodice za sprečavanje seksualnog zlostavljanja male dece

 5. VIZUELNI MATERIJAL

  Materijali za širenje programa za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece

Savet Evrope. 2011

Seksualno zlostavljanje dece je oblik zlostavljanja koji pogađa jedno u petoro dece u Evropi

Deca koja su doživela seksualno zlostavljanje češće imaju ozbiljne društvene, emocionalne, fizičke i teškoće u ponašanju koje utiču na njihov život.

Nasuprot onome što mnogi ljudi misle, seksualno zlostavljanje dece može da se spreči.

Više istraživanja je ukazalo da učenje dece o seksualnom obrazovanju od ranog uzrasta daje pozitivan rezultat i može da umanji stopu seksualnog zlostavljanja na polovinu.

Ovaj program treba da

 • Ponudi informaciju i savete za vaspitače koji mogu da im pomognu da spreče i da reaguju na seksualno zlostavljanje dece iz grupe.

 • Omogući alate za porodice predškolske dece za unapređenje dobrobiti dece i sprečavanje seksualnog zlostavljanja.

 • Ponudi alate vaspitačima i porodicama za puno poštovanja, zdravo i inkluzivno seksualno obrazovanje dece od ranog uzrasta.