Cloud
Ovaj projekat je nastao iz saradnje pet različitih organizacija iz cele Evrope. Zajedno smo radili u svakoj fazi i na svakom materijalu tokom projekta, doprinoseći i dodajući različite perspektive, tačke gledišta i znanje.

 • img

  Viki Bernadet fondacija (FVB) je španska organizacija sa prepoznatim ugledom i nacionalnom referencom u sprečavanju i adresiranju seksualnog nasilja nad decom. Visoko je specijalizovana organizacija na polju seksualnog zlostavljanja dece sa više od 20 godina radnog iskustva.

 • img

  Evropska federacija seksologije (EFS) je evropska federacija koja se bavi širenjem informacija istraživanjem seksualnosti i seksualnog obrazovanja. Federacija ima iskustva u obrazovnim programima na evropskom nivou i razvija ih imajući u vidu vrednosti Evropske unije po pitanjima seksualnosti.

 • img

  Evropska asocijacija roditelja (EPA)je evropska asocijacija sa sedištem u Briselu koja okuplja udruženja roditelja u Evropi, što zajedno predstavlja više od 150 miliona očeva i majki. Uključuje viziju porodice (u svim svojim različitostima) u svaki projekat u koji se uključuje.

 • img

  Savet za kreativno obrazovanje (CCE) je finska organizacija specijalizovana za obrazovni sektor. Nudi obuke preko interneta o predškolskom obrazovanju baziranom na novim veštinama u 21-om veku i iz perspektive poštovanja i susretanja potreba dece.

 • img

  Naono je španska organizacija koja ima 20 godina iskustva u izdavačkom sektoru i ekspert je za dizajn i konceptualizaciju obrazovnih proizvoda i publikacija. Ima mnogo iskustva u radu na projektima koji imaju socijalne ciljeve.