Cloud

PORODICE

Img

Output 4

SADRŽAJ ZA PORODICE

SET ZA PORODICE je namenjen svim porodicama bez obzira na njihovo kulturološko, ili socijalno-ekonomsko poreklo, sastav, etničko, versko, seksualno opredeljenje ili nacionalnost i napravljen je da:

  • Pomogne roditeljima i drugim članovima porodice i starateljima da razumeju seksualni razvoj dece

  • Ih podrži u afektivnom i seksualnom obrazovanju dece

  • Da veštine, znanje i alate da spreče seksualno zlostavljanje od ranog uzrasta ili da ga prepoznaju

Download

Output 2

PRIČE

Knjige su sjajan alat za učenje male dece. Čitanje stimuliše dečiju maštu i kreativnost tako što ih čini zainteresovanijima za stvari oko njih.

Ove dve priče namenjene četvorogodišnjacima i petogodišnjacima su razvijene za spečavanje seksualnog zlostavljanja. Uključuju sadržaj vezan za seksualno obrazovanje iz perspektive promocije zdravlja.

Glavni karakteri u ove dve priče su Leo i Sara i zajedno sa njima moći ćemo da otkrijemo različite načine pokazivanja ljubavi, da upoznamo nova osećanja i da postavimo granice na one aktivnosti koje čine da se ne osećamo prijatno.

Na kraju knjiga naći ćete didaktički vodič koji daje ideje za roditelje i vaspitače kako da se nose sa pitanjima koja se pojavljuju tokom čitanja price.

Tale 1 Tale 2

Output 5

VIZUELNI MATERIJAL

Vizuelni material dolazi kao odgovor na sadašnji scenario neznanja i pogrešnog uverenja po pitanju seksualnog zlostavljanja dece, delovanja vezanog za njega i seksualnog obrazovanja u ranom uzrastu. Uzimajući u obzir otpor koji još postoji oko ovoga, u projektu je napravljen materijal sa ciljem prevazilaženja početne neodlučnosti za primenu preventivnog programa kao i za pojačavanje ključnih poruka i pravljenja ih vidljivim.

Alati iz seta za podizanje svesti mogu da se koriste pre, ili u kombinaciji sa korišćenjem ostalog materijala za pojačavanje ključnih poruka.

NAZOM IH PRAVIM IMENOM NE DOPUSTITE NIKOME AKO NE ZELIM Hug AKO NE ZELIM Kiss DELOVI TELA (Leo) DELOVI TELA (Sara) UZRAST I SKSUALNO