Cloud

PERHEET

Img

Output 4

PERHEPAKKI

PERHEPAKKI on tarkoitettu kaikille perheille heidän kulttuurisesta tai sosioekonomisesta taustastaan, rakenteestaan, etnisyydestään, uskonnostaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai kansallisuudestaan riippumatta. Materiaalin tarkoitus on:

  • Auttaa vanhempia, perheenjäseniä sekä huoltajia ymmärtämään lapsen seksuaalista kehitystä

  • Tukea heitä tunne- ja seksuaalikasvatuksessa

  • Tarjota heille taitoja, tietoa sekä työkaluja hyväksikäytön ehkäisemiseen varhaisesta iästä lähtien sekä sen tunnistamiseen

Purkaa

Output 2

TARINAT

Kirjat ovat loistava väline pienten lasten opettamiseen. Lukeminen ruokkii lasten mielikuvitusta ja luovuutta saaden heidät samalla kiinnostumaan heitä ympäröivistä asioista.

Nämä kaksi 4-5-vuotiaille suunnattua tarinaa on kehitetty lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn. Ne sisältävät aiheita seksuaalikasvatuksesta terveyden edistämisen näkökulmasta.

Tarinoiden päähenkilöinä seikkailevat Leo ja Sara. Yhdessä heidän kanssaan voimme tutustua erilaisiin tapoihin rakastaa, uusiin tunteisiin sekä keinoihin asettaa rajoja niille teoille, jotka tekevät olomme epämukavaksi.

Kirjojen lopusta löytyy didaktinen opas, joka antaa vanhemmille ja opettajille ideoita tarinoiden lukemisen aikana esiin nousevien ongelmien ratkaisemiseen.

Tarinat 1 Tarinat 2

Output 5

VISUAALISET MATERIAALIT

Visuaaliset materiaalit on luotu vastaamaan tietämättömyyteen ja korjaamaan vääriä käsityksiä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, sen torjumista sekä varhaisen iän seksuaalikasvatusta koskien. Huomioiden aiheen ympärillä edelleen vallitseva vastustus, nämä materiaalit on suunniteltu tämän projektin yhteydessä. Tavoitteena on ollut päästä yli ennaltaehkäisyohjelman toteuttamiseen kohdistuneesta vastahakoisuudesta sekä vahvistaa ja tehdä näkyväksi projektin keskeisiä viestejä.

Tietoisuutta lisääviä työkaluja voidaan käyttää etukäteen tai yhdessä muiden materiaalien kanssa vahvistaen niiden keskeisiä viestejä.

CALL IT BY ITS NAME ALA ANNA KENENKAAN ANNA MINUN SANSA EI! Hug ANNA MINUN SANSA EI! Kiss KEHONOSAT (LEO) KEHONOSAT (SARA) IKA JA SUKUKUKUPUULUT