Cloud

Aquest projecte ha estat creat a partir de la col·laboració de cinc organitzacions de diferents països europeus. Hem treballat conjuntament en cada fase i material del projecte, aportant i afegint diferents punts de vista, perspectives i coneixements.

 • img

  La Fundació Vicki Bernadet (FVB) és una organització espanyola de reconegut prestigi i referent nacional en la prevenció i la lluita contra l'abús sexual infantil. És una organització altament especialitzada en abús sexual infantil amb més de 20 anys d'experiència laboral.

 • img

  La Federació Europea de Sexologia (EFS) és una federació europea amb l'objectiu de difondre i investigar sobre la sexualitat i l'educació sexual. La federació té experiència en programes educatius en l'àmbit europeu i els desenvolupa tenint en compte els valors del sindicat en matèria de sexualitat.

 • img

  L'Associació Europea de Pares (EPA) és una federació europea amb seu a Brussel•les que agrupa les associacions de pares d'Europa, que en conjunt representen més de 150 milions de pares i mares. Incloure la visió de les famílies (en tota la seva diversitat) en cada projecte en què treballen.

 • img

  El Council for Creative Education (CCE) és una organització finlandesa especialitzada en el sector educatiu. Ofereix formació en línia sobre educació infantil a partir de les noves competències del segle XXI i des d'una perspectiva de respecte i acompanyament a les necessitats dels infants.

 • img

  Naono és una empresa espanyola amb més de 20 anys d'experiència en el sector editorial. És especialista en disseny, edició i conceptualització de materials educatius. Tenen molta experiència treballant en projectes amb objectius socials.