Cloud

Children's rights, UP!

Children's rights, UP! Preventing child sexual abuse through the promotion of key competences and healthy behaviours in young children from all cultures (CRUP)on ohjelma, joka on suunnattu 4- ja 5-vuotiaille lapsille, heidän opettajilleen ja perheilleen. Sen päätehtävänä on ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä hyvin nuorena.

Ohjelman suunnittelussa otetaan huomioon Euroopan erilaiset kulttuuriset, uskonnolliset ja sosiaaliset herkkyyserot.

Miten?

Kehittämällä seuraavia ladattavia materiaaleja kaikkien projektin toteuttamisesta kiinnostuneiden hyödyksi.

 1. OPETTAJAN OPAS

  Opas varhaiskasvatuksen opettajille

 2. TARINAT

  Kaksi tarinaa esikoululaisille, opettajille ja perheille

 3. KURSSI OPETTAJILLE

  Verkkokurssi varhaiskasvatuksen opettajille

 4. PERHEPAKKI

  Ennaltaehkäisymateriaaleja esikoululaisten perheille

 5. VISUAALISET MATERIAALIT

  Visuaaliset materiaalit ehkäisyohjelman levittämiseksi

Euroopan neuvosto, 2011

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on lasten pahoinpitelyn muoto, joka koskee viidesosaa lapsista Euroopassa

Lapsilla, jotka ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä, on todennäköisemmin sosiaalisia, emotionaalisia, käyttäytymis- ja fyysisiä vaikeuksia, jotka voivat vaikuttaa heidän elämäänsä.

Mutta toisin kuin monet luulevat, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö voidaan estää.

Useat tutkimukset ovat esittäneet, että lasten seksuaalikasvatuksen opetuksella nuoresta iästä lähtien on myönteisiä vaikutuksia ja se voi puolittaa seksuaalisen hyväksikäytön tapausten määrän.

Tämän ohjelman tarkoitus on:

 • Tarjota esikouluopettajille tietoa sekä vinkkejä, jotka voivat auttaa heitä ehkäisemään ja käsittelemään luokissaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

 • Tarjota esikouluikäisten lasten perheille työkaluja lasten hyvinvoinnin edistämiseen ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseen.

 • Tarjota työkaluja opettajille ja perheille kunnioittavaan, terveeseen sekä osallistavaan seksuaalikasvatukseen varhaisesta iästä lähtien.